Obytné domy Severní dráhy Ferdinandovy

 • Description Dva třípatrové obytné domy v řadové uliční zástavbě představují ukázkové příklady národního stylu, známého taktéž pod termínem rondokubismus. Domy jsou řešeny jako jeden celek v přízemí s deseti (2+1+2+1+2+1+1) a v patrech s třinácti (2+4+2+3+2) osami. Jednotlivá patra jsou oddělena kordonovou římsou, závojové parapetní římsy a frontony doplňují půlobloučky a plasticky modelované pilastry, pod korunní římsou dotvořené abstrahovanými hlavicemi. Nad korunní římsou jsou vztyčeny malé trojúhelníkové štíty s plastickou výzdobou. Vstup jednoho z domů uvozují figurální reliéfy značené příjmením autora (Štípek) s výjevy z hornického života (sociální realismus). Dispozice domů je dvoutraktová, obloučkové motivy charakteristické pro řešení uliční fasády se objevují i na vstupním schodišti a pravděpodobně byly příznačné i pro výzdobu interiérů, včetně výmalby. Architekt Karel Josef Říha (1893–1970) vystudoval České vysoké učení technické v Praze a krátce působil v ateliéru Jana Kotěry. Od roku 1923 provozoval vlastní projekční kancelář. Ve 20. a 30. letech projektoval několik budov v Praze, například pro Báňskou a hutní společnost působící zvláště na Ostravsku.
 • Year 1921–1923
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837459
 • Longitude 18.290233
 • Address Přívozská 1643/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek