Generální ředitelství Severní dráhy Ferdinandovy

 • Description Generální ředitel společnosti Severní dráha Ferdinandova, inženýr Ladislav Jerie, zadal projekt sídla vedení firmy architektovi Karlu Kotasovi, autorovi jeho rekreačního domu na Ostravici. Na výzdobě administrativního sídla této přední na Ostravsku působící firmy Kotas spolupracoval se sochařem Janem Laudou, který pro hlavní průčelí domu vytvořil kamenný reliéf „Zrození uhlí“. Druhý z umělců, malíř Jan Bauch, navrhl pro prostor hlavního schodiště barevnou vitráž na obdobné téma. Dům je tak příkladem monumentální architektury 40. let, synteticky propojené s uměleckými díly, reprezentujícími monumentální tvorbu umělců, členů pražského spolku SVU Mánes. Čtyřpatrový dům o třech křídlech na půdorysu asymetricky pojatého T s hlavním vchodem a hranolovou schodišťovou věží ve vnitřním nároží se do náměstí obrací jedenáctiosým průčelím. Parter a věž jsou obloženy žulovými deskami, na to navazuje Laudův reliéf. Vyšší části průčelí jsou obloženy deskami z umělého kamene, přizpůsobenými svou barevností kamennému obkladu. Dispozice domu je trojtraktová se střední spojovací chodbou a z prostoru vestibulu je přístupný jednací sál, vestavěný do domovního dvora. Z původního vybavení kromě uměleckých děl a schodiště zůstal zachován také paternoster. Architekt Karel Kotas (1894–1973) studoval nejprve na vídeňské Akademii u Leopolda Bauera, posléze na pražské Akademii u Jana Kotěry. V průběhu 20. let se přesunul z Brna do Moravské Ostravy, kde zprvu pracoval na stavbě Nové radnice. Posléze zde realizoval několik význačných staveb, aby ve 30. letech zakotvil v Praze, kde pracoval např. pro pojišťovací společnost Riunione di Adriatica, pro kterou projektoval i v Moravské Ostravě. Ve 30. letech ve své tvorbě tvůrčím způsobem reflektoval rozvoj monumentálních tendencí v architektuře.
 • Year 1939–1941
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.842001
 • Longitude 18.289192
 • Address Prokešovo nám. 2020/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek