Polský dům

 • Description Polský dům se jako poslední přiřadil ke svým starším předchůdcům – českému Národnímu domu a Německému domu. Vznikl na okraji tehdejší zástavby Moravské Ostravy. Architekt Stanislaw Bandrowski dal domu podobu eklektické architektury, spojující formy pozdního historismu s nastupující vegetabilní secesí. Naproti přes křižovatku Bandrowski navrhl v podobném duchu tak zvané Žofiiny lázně, zbořené v 70. letech minulého století. Proto se nynější Polský dům nachází v neukotveném prostoru, narušeném výše zmíněnými demolicemi. Stavba má půdorys ve tvaru L s nárožním vstupním oválným rizalitem, završeným atikou a kopulí s kovovou dekorativní mříží. Průčelí do Poděbradovy ulice dominuje střední část s rozměrným termálním oknem a trojúhelníkovým štítem, uvozeným koulemi s polskými orly. Fasády jsou bohatě členěny architektonickými detaily a prvky i kombinací ploch z režného zdiva a omítky. V režném zdivu se údajně uplatnily cihly a kameny z krakovských hradeb jako připomínka národních vazeb polské komunity. Dům byl postmoderně rekonstruován a dostavěn. Poté v něm fungoval nějaký čas hotel. Dlouhodobě chátrá bez využití.
 • Year 1899–1900
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838140
 • Longitude 18.282089
 • Address Poděbradova 1152/53, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek