Věžový dům Jindřiška

 • Description Věžový dům na sídlišti Jindřiška představuje nejvyšší původně obytný dům centra města. Dům čtvercového půdorysu s dvaceti dvěma nadzemními podlažími tvoří výškovou dominantu sídliště Jindřiška, budovaného v 50. a 60. letech na místě bývalé haldy dolu Jindřich. Parter je plně prosklený, fasády vyšších podlaží jsou závěsové s rastrem obdélných oken a parapetů. Jednotlivá průčelí jsou zvýrazněna železobetonovými rámy, zvýrazňujícími siluetu budovy. Před hlavním vchodem domu směrem do Gregorovy ulice je umístěna travertinová socha „Ležící“ od sochaře Miloslava Chlupáče, doklad dobově příznačné spolupráce architekta s výtvarným umělcem. Experimentální obytný dům záhy po svém dokončení vykazoval některé stavební nedostatky (např. zatékání vody přes závěsovou fasádu). Proto musel být záhy rekonstruován a od té doby sloužil k administrativním účelům. Nyní je budova uzavřena a řeší se její další využití, příp. demolice a nová výstavba. Objekt představuje výrazný příklad pozdního internacionálního stylu. Architekt Jan Slezák (1922–1974) pracoval v ostravském Stavoprojektu. Ve svých nejvýznamnějších realizacích se inspiroval pozdním internacionálním stylem a jeho domácí variantou – bruselským stylem.
 • Year 1965–1968, 1976–1978
 • Top 111 ano
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.842513
 • Longitude 18.287347
 • Address Ostrčilova 2691/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek