Těžní věž dolu Jindřich

 • Description Těžní věž a jámová budova jsou jedinými pozůstatky po byvším areálu dolu Jindřich, zvaného po založení roku 1846 Jáma X. Od roku 1856 důl vlastnila Severní dráha Ferdinandova, která jej přejmenovala. Těžní věž z příhradové ocelové nýtované konstrukce s jámovou budovou z režného cihelného zdiva dokládají výraznou přestavbu dolu na počátku 20. století. Zatímco věž je až na lomené oblouky v horním patře utvářena s důrazem na racionální řešení kovové konstrukce, jámová budova z režného cihelného zdiva je příkladem aplikace secesního tvarosloví v trojosém průčelí se segmentovými štíty a postranními pylony. Po asanaci dolu byl za těžní věží postaven v letech 1982–1990 podle projektu architekta Evžena Kuby z ostravského Stavoprojektu hotelový dům Jindřich, nesoucí jméno bývalého dolu. Jámová budova byla v nedávné době zabezpečena proti důlním vlivům a hotelový dům je již řadu let uzavřen.
 • Year 1913
 • Top 111 ano
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.842153
 • Longitude 18.282991
 • Address Nádražní 93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek