Nájemní dům s lékárnou U Anděla

 • Description Třípatrový rohový dům na půdorysu L je příkladem investice stavitele a zároveň dokládá pozdní fázi secese. Dům se zaobleným nárožím má průčelí uvozena v patrech mělce modelovanými trojosými arkýři. Průčelí do Nádražní ulice má skladbu 3+4+3 a je ve střední části završeno segmentovým štítem s termálním oknem. Boční průčelí do Janáčkovy ulice je asymetrické, u nároží zdobí fasádu v úrovni prvního a druhého patra mělký štukový reliéf s postavou anděla, signovaný V. Novák. V úrovni třetího patra se nad reliéfem objevuje nápis LÉKÁRNA U ANDĚLA / 1910. Další části průčelí jsou zdobeny filigránským dekorem, příznačným pro pozdní fázi secesního dekorativismu. Dům má dvojtraktovou dispozici se schodištěm v zadním traktu.
 • Year 1906–1907, 1910
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837151
 • Longitude 18.285362
 • Address Nádražní 449/37, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek