Nájemní dům dědiců Ignáce Reisze / Divadlo Stará aréna

 • Description Na místě staršího jednopatrového domu, zbořeného na jaře 1912, byl postaven třípatrový dům podle návrhu vídeňského architekta Wunibalda Deiningera. Deininger přinesl ve své tvorbě do Moravské Ostravy tehdy ve Vídni oblíbený neobiedermeier. Dům s filigránsky zdobenou fasádou připomíná bohatě dekorovanou šperkovnici. S ohledem na rušné náměstí architekt výrazně odlehčil parter velkými výkladci, přičemž průčelí o dvou osách orientované do náměstí odpovídalo historické parcelaci. Do dnešní třídy 28. října se dům obrací podélným průčelím s rytmickou skladbou 1+1+5+1+1 os, zdůrazněnou střední sedmiosou částí tvořenou rizalitem. Fasády jsou zdobeny pilastry s římsovými hlavicemi, lizénovými rámy, rozetami, rohy hojnosti a koncentrickými obdélníky. V ose uličního průčelí se nachází hlavní vchod k jednoramennému oválnému schodišti. Dispozice domu je dvojtraktová s chodbou v zadním traktu. Průčelí domu čp. 50, orientovaného do náměstí, řešil W. Deininger obdobně. V obou případech se jedná o nejlepší dochované příklady neobiedermeieru v Ostravě, inspirované vídeňskou architekturou 1. poloviny 19. století.
 • Year 1912
 • Top 111 ano
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835338
 • Longitude 18.292368
 • Address 28. října 49/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek