Stará radnice / Ostravské muzeum

 • Description O budově radnice v Moravské Ostravě, stojící v jižním nároží náměstí při ústí kdysi hlavní ulice (Velká ul.), se objevuje první zmínka již v roce 1539. Až do 20. let minulého století tak zvaná Stará radnice sloužila městským úřadům. Teprve roku 1930, když se magistrát přestěhoval do budovy Nové radnice, začalo dům užívat městské muzeum (nyní Ostravské muzeum). Pravděpodobně v 16. století byla zřízena věž, ale zděný dům zde existoval již dříve, o čemž svědčí mimo jiné archeologické nálezy, učiněné při poslední opravě budovy. Věž byla barokně přestavěna a dům měl podloubí napojené na radniční frontu domů. Ve 30. letech 19. století uskutečnil zednický mistr Jan Michna velkou opravu, přestavěl valeně zaklenuté loubí, které bylo součástí ostatních domů radniční fronty a náměstí zastavěného tehdy ještě i domy s dřevěnými podsíněmi. V letech 1874–1875 byla radnice stavitelem Franzem Böhmem nastavěna o druhé patro. V letech 1884–1885 následovala výstavba objektu na místě starých masných krámů u Pivovarské ulice a další přístavba následovala roku 1890, kdy byly obě oddělené budovy spojeny středním křídlem. V roce 1933 byla zřízena mansardová střecha s historizujícími vikýři, tvořící celek s barokní bání věže. Poslední obnova proběhla v letech 2003–2005. Vzniklý objekt má hloubkovou dispozici se střední spojovací chodbou. Na ni navazuje dvojramenné dřevěné schodiště do patra v části bývalé radnice a zadní schodiště v přístavbě u Pivovarské ulice. Přízemí i patro jsou zčásti zaklenuty valenými a plackovými klenbami. V roce 2009 dokončena muzejní expozice podle návrhu architektky Marcely Steinbachové a za spolupráce výtvarníků. Na expozici přírody se například podílel Petr Nikl.
 • Year 16. století, 1874–1875, 1884–1890
 • Top 111 ano
 • Epoch 16. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835082
 • Longitude 18.293111
 • Address Masarykovo nám. 2/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek