Minikrajina Kurta Gebauera

 • Description Architekty ostravského Stavoprojektu navržené sídliště Fifejdy II je tvořeno deskovými a bodovými bytovými domy v organicky utvářeném sídlištním okrsku, jde zkrátka o dobově příznačný typ panelového sídliště. Centrum jednoho z okrsků si vybral sochař Kurt Gebauer k vytvoření fantazijní krajiny, určené ke hře dětí i dospělých. Využil k tomu navážek hlíny z výkopů základů okolních domů. Celek pojal jako land art s rozličnými zákoutími a překvapujícími motivy, jako jsou dřevěné můstky, totemy, kůly, aréna z pražců, betonové sochy, hliněné valy a zatravněné kopce, větrník, tunel, věž, lavičky ad. Okolní panelové domy vytvářejí minikrajině jakési surrealistické hradby a posilují dojem fantaskního měřítka celého areálu.
 • Year 1978–1986
 • Top 111 ne
 • Epoch 1971–1980
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.841461
 • Longitude 18.264022
 • Address Lechowiczova 2835/31, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek