Kostel sv. Václava

 • Description Trojlodní halový a orientovaný kostel s pětibokým presbytářem a s hranolovou představenou věží je nejstarší stavební památkou na území Ostravy. První písemná zmínka o kostele sice pochází až z roku 1297, avšak z archeologických nálezů je zřejmé, že kostel existoval na tomtéž místě již dříve. Nejstarší části dnešní stavby pocházejí pravděpodobně z 1. poloviny 14. století, kdy vznikl gotický, ve zdivu a klenbě zachovaný presbytář. Poté následovala výstavba trojlodí, završeného zprvu dřevěným stropem, a k němu připojené hranolové věže. Věž byla až v renesanci nastavěná polygonálně. Tento polygon byl zprvu zakončen zděnou atikou, teprve v období baroka byla věž zastřešena oplechovanou cibulovou helmicí, jejíž kopie byla vytvořena během poslední komplexní opravy kostela. Trojlodí bylo roku 1539 zaklenuto síťovou klenbou s cihelnými profilovanými žebry, přičemž v polovině 16. století byla loď vyzdobena freskami s dekorativními i figurálními obrazy. Na západní straně lodi byl počátkem 17. století vybudován kůr s valeně zaklenutými arkádami na sloupech s dekorativními hlavicemi. K lodi byly po stranách přistavěny v době baroka, kdy věž získala cibulovou helmici, dvě kaple na půdorysu trojlistu. Kostel dostal nynější podobu až během přestavby počátkem 19. století, kdy byla snížena střecha, probourána okna s valenými záklenky apod. V interiéru však probíhaly změny i v následujícím období. Nejvýraznější souvisela s archeologickým průzkumem v 60. letech minulého století. Následně kostel chátral a teprve v letech 1997–2004 se podařilo na základě iniciativy a podnětů ostravské občanské společnosti provést za podpory města celkovou památkovou obnovu. Nyní schází provést úpravu bezprostředního okolí chrámu. V současnosti původně farní a nyní filiální kostel moravskoostravské farnosti slouží především k pořádání kulturních akcí.
 • Year 13. století, 1. pol. 14. století, 1539, 18. století
 • Top 111 ano
 • Epoch 13. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835787
 • Longitude 18.294779
 • Address Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230211&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 35219/8-225
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek