Dům s pečovatelskou službou v ulici Gajdošova

 • Description Areál domu s pečovatelskou službou využívá starší samostatné domy. Architekt je provozně i kompozičně propojil krčkem, a vytvořil tak stavební celek na půdorysu H, zasazený v parkově upravené zahradě. Původní třípatrové typové domy s plochými střechami a obdélnými půdorysy mají trojtraktové dispoziční uspořádání. V jednotlivých podlažích mezi garsonierami vznikly malé společné místnosti, sloužící zároveň k osvětlení chodeb. Objekty působí příjemně, přitom jsou zatepleny a opatřeny barevně výraznou fasádou. Dokládají tak, že zateplení automaticky neznamená kýčovité řešení, jak tomu většinou v současnosti bývá, zvláště na sídlištích. Nové neomodernistické střední spojovací přízemní křídlo s dřevěnými fasádami obsahuje dvě verandy, společenský sál a směrem k jihu do zahrady pergolu s terasou, provedenou v pohledovém betonu s kahnovskými kruhovými světlíky a otvory. Realizace v intencích nového modernismu.
 • Year 2005–2007
 • Top 111 ne
 • Epoch 2001–2010
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.824036
 • Longitude 18.271479
 • Address Gajdošova 2638/39B, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Monika Horsáková