Obytný a kancelářský dům Severní dráhy Ferdinandovy

 • Description Ačkoli termín rondokubismus bývá v současnosti kritizovaný, pro označení stavby s výrazně modelovanými průčelími je velmi vhodný. Tento třípatrový nárožní dům na půdorysu L s výtvarně působivou fasádou si postavila společnost Severní dráha Ferdinandova jako svůj kancelářský a obytný dům. Uliční průčelí s jednoosými postranními rizality a s jednou osou na zaobleném nároží má zajímavé kompoziční rozvržení 1+5+1-1-1+9+1. Parapetní římsy i lizény Pavel Janák kubisticky abstrahoval a rozdělil na samostatné části dle podlaží, nad obdélnými okny římsové a valeně tvarované frontony. Pod vysazenou korunní římsou navrhl pás opačně otočených oválných motivů. Do dvora vybíhají z hmoty domu rizality s dvojramennými schodišti. Dispozice domu je dvoj a trojtraktová. Rondokubistická úprava připisovaná Pavlu Janákovi se týkala nejen fasád, ale i hmoty budovy, projevující se zaoblením všech nároží. Proto se kritika kubismu jakožto směru, který se zabýval členěním hmot a nevěnoval se dispozičnímu uspořádání budov, jeví jako ne zcela přesvědčivá
 • Year 1920–1921
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.840053
 • Longitude 18.286944
 • Address Husova 1591/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek