Kancelářská budova VOKD Ostrava

 • Description Budova původně v bruselském stylu na mírně zakřiveném pozemku je rozčleněna do tří částí. Postranní části jsou pětipatrové, ústřední rizalit, výrazně předstupující před uliční čáru formou podloubí na třech sloupech, pak sedmipatrový. Průčelí rizalitu v železobetonovém rámu bylo tvořeno řadami sériově řazených výklopných oken se skleněnými parapety. Boční průčelí byla členěna strukturální rámovou sítí s okny, parapety z hliníkového plechu. Fasády ze skla, hliníkového vlnitého plechu a mozaikového modro-bílého obkladu reprezentovaly dobový výrazový rejstřík. Avšak zateplení objektu v nedávné minulosti vedlo ke ztrátě většiny prvků a detailů. Přitom materiálově a tvarově lze i zateplení zvládnout na vysoké úrovni, jak o tom svědčí i řada realizací v domácím prostředí. V loubí zůstala zachována plastika od Antonína Kalvody, vestibul si zachoval dekorativní kamennou dlažbu, komponovanou na průhled trojbokým schodišťovým zrcadlem.
 • Year 1958–1965
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.841641
 • Longitude 18.288849
 • Address Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek