Pasážní domy v ulici Jurečkova

 • Description Zástavba blokového charakteru, počítající s tím, že ulice mezi bloky budou zakryty prosklenými střechami s kovovou konstrukcí, představuje původní a nikdy nedokončený velkorysý záměr propojit bydlení s obchody a službami v celku velkoměstského měřítka. Čtyřpatrové domy s obchodním parterem a plochými střechami se do ulic Nádražní a 28. října obracejí expresivně pojednanými omítanými průčelími s bránami a výzdobou, např. v podobě reliéfně provedených lvů či datace 1928 nad průjezdem. V řešení fasád se objevují motivy pilířů, sloupů, říms, klenáků a ústupkových portálů. Areálu dominuje poblíž křížení ulic Nádražní a 28. října hranolová sedmipatrová obytná věž nad jednou z bran. Vnitřní průčelí jsou z režného cihelného zdiva. Nad parterem se zde objevují předsazené konzoly pro umístění původně zamýšlené střechy pasáží. Dispozice domů jsou dvoutraktové, schodiště orientoval architekt směrem do domovních dvorů. Jedná se o příklad expresionistické architektury s využitím cihelného zdiva a železobetonu pro řešení rozměrných průjezdů či věže.
 • Year 1927–1934
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833151
 • Longitude 18.287271
 • Address Jurečkova 490/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek