Nájemní dům v ulici Wattova 670/3

  • foto: Roman Polášek