Nájemní dům na nám. Svatopluka Čecha 518/10

 • Description Nárožní jednopatrový dům s historizujícím neobarokním průčelím, zdobeným vegetabilními i zoomorfními prvky a putti v suprafenestrách, patří k první fázi zástavby nového jádra Přívozu z 90. let 19. století podle regulačního plánu Camilla Sitteho. Tehdy se zde uplatňovala zástavba v intencích pozdního historismu. V přízemí domu fungovala známá kavárna Corso.
 • Year 1898
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850321
 • Longitude 18.273635
 • Address nám. Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229406&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 30956/8-3034
 • foto: Roman Polášek