Nájemní dům v ulici Nádražní 733/176

 • Description Třípatrový nájemní dům s obchodním parterem vznikl jako pandán k sousednímu rohovému domu podle návrhu Felixe Neumanna. Stavba představuje syntézu pozdní secese s nastupujícím dekorativismem a svým výrazně modelovaným štítem s motivem girlandy spolu se sousedním domem určuje charakter jedné strany domovního bloku na nároží náměstí a Nádražní ulice.
 • Year 1910
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850227
 • Longitude 18.272058
 • Address Nádražní 733/176, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229199&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 29486/8-3039
 • foto: Roman Polášek