Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka / Rektorát Ostravské univerzity

 • Description Dům v řadové zástavbě představuje památku na zdejší působení Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, které vystavěly dům jakožto klášterní budovu a užívaly ji mezi léty 1900 a 1950, kdy byly představiteli komunistického režimu násilně vysídleny, a jejich působení v Ostravě tak bylo zlikvidováno. V budově posléze fungoval rektorát Vysoké školy báňské a po roce 1990 rektorát Ostravské univerzity. O původním určení budovy svědčí i novogoticky pojaté průčelí se subtilní bosáží, kordonovými římsami, dekorativním vlysovým pásem s dubovými ratolestmi mezi druhým a třetím patrem a trojúhelníkový štít s kruhovým okénkem, zdobeným čtyřlistem (kvadrilobem). Třípatrový dům s průčelím, upraveným v roce 1930 stavební firmou bratří Špačků, má trojtraktovou dispozici se střední chodbou a na západní straně v zadním traktu dvouramenné schodiště. V patře dochován v jedné zasedací místnosti dekorativně zdobený dřevěný strop a nástěnná malba od malíře Jana Obšila, zobrazující Krista s otevřenou náručí. Místnost původně sloužila jako kaple, ovšem po roce 1950 byl prostor přepatrován a využit ke kancelářským účelům.
 • Year 1900, 1930, po r. 2000
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838199
 • Longitude 18.290748
 • Address Dvořákova 138/7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek