Obchodní a obytný dům Antonína Schindlera

 • Description Pětipatrový dům v nárožní pozici na konci bloku se dlouhým průčelím obrací do Dlouhé ulice a krátkými průčelími do třídy 28. října a do Velké ulice. Ve střední části průčelí v Dlouhé ulici je hlavní vchod s původními kovovými dveřmi ke schodišti do pater. Průčelí do třídy 28. října je v přízemí a patře otevřeno výkladci a výše pak rozšířeno trojbokým arkýřem. Nad čtvrtým patrem probíhá korunní římsa a nad ní je zřízeno ještě jedno patro. Průčelí do Velké ulice v úrovni prvního až čtvrtého patra rozšiřuje trojboký arkýř. Stavba z cihel a železobetonu se pozoruhodným způsobem vyrovnává s poměrně komplikovanou protáhlou stavební parcelou, která je součástí historického urbanismu centra Moravské Ostravy. Potřeba získat další podlažní plochu vedla navíc projektanta k členění hmoty arkýři, a to nejen v případě kratších průčelí, nýbrž i v rámci dlouhého průčelí, kde uplatnil symetricky rozvržené podlouhlé a mírně vysazené arkýře s rozměrnými okny. V architektonickém pojetí uplatnil stavitel a inženýr A. Schindler puristické a dekorativní formy (římsy) s konstrukčně invenčním řešením, založeným na uplatnění železobetonu k vytvoření velkých okenních otvorů a arkýřových krakorců.
 • Year 1927
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834929
 • Longitude 18.291761
 • Address Dlouhá 194/3, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek