Černá louka – hlavní výstavní pavilon

 • Description V polovině 50. let se rozběhla výstavba výstaviště na území ve 30. letech rozvezené haldy. Hlavní výstavní hala má podobu obdélné budovy se segmentovým štítem v jižním průčelí, zdobeným figurálními reliéfy a znakem města Ostravy. Podélné vstupní průčelí rytmizují přízední pilíře a vertikální obdélná okna mezi nimi a symetricky umístěný hlavní vstup. Stavbu završuje jednoduchá korunní římsa a segmentová střecha. Uvnitř je hala rozdělena do dvou podlaží. Ze severní strany na ni navazovalo příčné křídlo, které však bylo zbořeno. Ustoupilo nové neomodernistické přístavbě z východní a severní strany s parkovištěm v suterénu a s výstavními plochami v přízemí a patře.
 • Year 1956–1959, 2001–2002
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833462
 • Longitude 18.293381
 • Address Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek