Hala Tatran / Bonver Aréna

 • Description Mezi Frýdlantskou drahou a Místeckou ulicí stojí víceúčelová hala obdélného půdorysu s nevýrazným hlavním průčelím, avšak s působivým vnitřním uspořádáním. Nejpozoruhodnější je na ní její zaklenutí, tvořené dřevěnou lamelovou konstrukcí z krátkých fošen, poskládaných do strukturní sítě valené klenby. Tento princip využil u výstavní haly v meziválečné době již Jiří Kroha. Následně jej uplatnil například v pavilonu Slovanské zemědělské výstavy v Praze roku 1948 nebo v případě pavilonu Výstavy jižních Čech roku 1949. Ostravská hala však na rozdíl od časových výstavních pavilonů představuje trvalé využití lamelové konstrukce, určující výraz této moderní architektury. Význačný příklad sportovní stavby v intencích modernismu. Vzhledem k ojedinělému konstrukčnímu řešení by si hala Tatran zasloužila památkovou ochranu.
 • Year 1951–1953
 • Top 111 ano
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.833673
 • Longitude 18.280770
 • Address Cingrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek