I – dům

 • Description K původní zástavbě v okolí náměstí patřily dva tzv. „I“ domy, jednopatrové stavby obdélného půdorysu z režného cihelného zdiva. Zachovaný dům, dnes již omítnutý, se do ulice obrací úzkým dvouosým průčelím v přízemí se segmentovým vstupem do prodejny, završený polovalbovým štítem s dvojicí oken. K západu je dům v delším průčelí osazen pavlačí z železné konstrukce na kovových konzolách, zdobených motivem kruhů. Okna jsou obdélná, se segmentovými záklenky, taktéž dveřní otvory, pavlač je ze západní strany přístupná dvouramenným schodištěm.
 • Year 1883
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.815522
 • Longitude 18.267793
 • Address Ruská 99/44, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek