Staré ředitelství Vítkovických železáren

 • Description Ředitelství Vítkovického horního a hutního těžířstva zde stávalo již v 2. polovině 19. století, dokonce i se závodní kaplí sv. Floriana (zbořeno 1971). Na křížení ulic Ruské a Místecké mezi zámečkem a vysokopecním areálem byla ke starším objektům přistavěna na půdorysu L trojtraktová budova, posléze nazvaná „Staré ředitelství“. Západní čtyřpatrové křídlo navazuje na linii zástavby IV. elektrické ústředny, zatímco kolmé nižší severní křídlo navazuje na dosud existující starší části ředitelství. Funkcionalistický ráz dávají budově sériově řazená horizontální okna a uspořádání s plochými střechami.
 • Year 1937–1940
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.818291
 • Longitude 18.275051
 • Address Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek