Kostel sv. Pavla

 • Description Trojlodní novogotický kostel obdélného půdorysu je postavený z režného cihelného zdiva s odsazeným pětibokým presbytářem a asymetricky umístěnou zvonicí, původně vodárenskou věží na ose ulice 1. máje. Následně byl k ní přistavěn kostel, a věž nastavěna polygonálním patrem s helmicí. Kostel má trojosé hlavní průčelí, nad lomeným portálem je růžice a polovalbový štít. Průčelí jsou rytmizována odstupňovanými opěráky a okny se zahrocenými záklenky. U presbytáře se nacházejí věže s vřetenovými schodišti. Nepravá bazilika s mírně převýšenou střední lodí. Lodi jsou zaklenuty křížovými klenbami, presbytář konchou. Kostel je zasvěcen sv. Pavlovi na počest tehdejšího generálního ředitele železáren.
 • Year 1880, 1883–1886
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.814172
 • Longitude 18.267412
 • Address Mírové nám. 519/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek