Krematorium

 • Description Krematorium je umístěno na temeni kopce v podobě dvou křídel s plochými střechami. Příčné převýšené křídlo v podobě zkoseného kvádru obsahuje smuteční síň a je sitouváno v ose nástupního schodiště. Hlavní průčelí je zcela prosklené, boční obložené plechovými šablonami. Podélné křídlo se rozkládá v ose temene kopce. Obsahuje spojovací chodby, nástupní prostory a boční malou síň, v zadním traktu pak provoz krematoria. Průčelí je rytmizováno zkosenými a prosklenými otvory. V pozdější době bylo rekonstruováno a provedena přístavba z jižní strany.
 • Year 1960–1969
 • Top 111 ano
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.833213
 • Longitude 18.312731
 • Address Těšínská 710/107, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek