Důl Trojice a kuželová halda Ema

 • Description Důl byl založen roku 1844 pro mělkou těžbu, hlubinná byla zahájena až v roce 1870. Je situován ve známém údolí Burňa, kde je dokumentován první nález uhlí. Zachované objekty pocházejí z let 1906-1917. Samostatně stojící budovy jsou pojednány v režném cihelném zdivu a orientovány do ulice reprezentativními průčelími v intencích novoklasicismu, s lizénovými rámci, pilastry, zubořezem a profilovanými římsami. Součástí areálu jsou i opěrné zdi z betonu. Značná část areálu byla zdevastovaná. Nad areálem se nachází kuželová halda, vytvořená mezi lety 1920-1960 o výšce okolo 325 metrů n. m. Z ní je pozoruhodný výhled na město.
 • Year od 1870, 1906–1917
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.834154
 • Longitude 18.302335
 • Address Těšínská 128, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13059766&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 10593/8-3928
 • foto: Roman Polášek