Kostel sv. Josefa

 • Description Jednolodní stavba s představenou věží na svahu nad polskoostravským hradem. Hlavní průčelí má volutová křídla, fasády jsou rytmizovány pilastrovým řádem s kompozitními hlavicemi. Hlavní vchod pod věží je spojený s dvojicí vřetenových schodišť na kůr a do věže. Loď je zaklenuta pruskými plackami, zdi rytmizují svazkové pilastry. Presbytář je zaklenut konchou na pasech. Kostel byl značně poškozen poddolováním, proto byl nedaleko zřízen provizorní kostel podle návrhu Františka Fialy, aby mohl být v letech 1913-1929 chrám rekonstruován. Zachoval se gotický obraz P. Marie. Příklad pozdního baroka.
 • Year 1780–1783
 • Top 111 ano
 • Epoch 18. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.831850
 • Longitude 18.304159
 • Address Těšínská 40/91, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13229538&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 31916/8-2449
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek