Obřadní síň nového židovského hřbitova

 • Description V areálu Ústředního hřbitova se nachází nový židovský hřbitov, vzniklý jako náhrada za starý moravskoostravský hřbitov, zlikvidovaný v 80. letech minulého století. Součástí je obřadní síň obdélného půdorysu s expresivním hmotovým utvářením na principu trojúhelníků vybíhajících do stran. Hlavní průčelí je provedeno v kontrastu mramorového obkladu a prosklené vstupní osy. Boční průčelí je probráno trojúhelníkovými rizality s okenními osami. Nad vstupem napsáno hebrejsky „Dům určený všemu živému“. Od druhé světové války do 90. let 20. století to byla jediná novostavba určená židovskému ritu v českých zemích. Příklad expresivní linie pozdního internacionálního stylu.
 • Year 1986–1988
 • Top 111 ne
 • Epoch 1981–1990
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.834237
 • Longitude 18.308236
 • Address Na Najmanské 1838/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek