Nájemní dům v ulici Wattova 430/5

 • Description Dvoukřídlý jednopatrový a podsklepený dům, na nároží zdůrazněný polygonálním arkýřem, se zvalbenou střechou, osazenou dřevěnými vikýři s valbovými stříškami. Hlavní průčelí je členěno postranními mělkými rizality a symetricky umístěným segmentově zaklenutým průjezdem v poměru 1+5+1 os. Průčelí člení průběžná parapetní, kordonová a korunní římsa, v rizalitech opatřená dekorativními konzolami. Příklad pozdního historismu spojujícího pozdněgotické prvky s renesančními, zvláště v provedení portálu, okenních ostění a frontonů, kde se střídají trojúhelníkové s obdélnými výplněmi, zdobenými kartušemi.
 • Year 1895–1896
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.851225
 • Longitude 18.272007
 • Address Wattova 430/5, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek