Radnice / Archiv města Ostravy

 • Description Původně Camillo Sitte uvažoval, že radnice (nyní Archiv města Ostravy) bude postavena přímo na náměstí, ale nakonec vznikla až za kostelem. Jednopatrovou stavbu na nároží zformoval do podoby monumentálního paláce s uplatněním barokních forem. Průčelí do Špálovy ulice komponoval symetricky a zdůraznil jej středním trojosým převýšeným rizalitem, završeným segmentovým štítem se znakem a kýlovou střechou s dekorativní mříží. Sokl fasád člení robustní bosáž, rizalit v úrovni přízemí a patra zdůrazňuje vysoký pilastrový řád. V zadním traktu hlavního křídla se nachází trojkřídlé schodiště do patra, kde je zachován zasedací sál, nyní užívaný jako studovna. Sitte se při řešení budovy radnice Přívozu inspiroval pozdně barokní architekturou 2. poloviny 18. století.
 • Year 1896–1897
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.851835
 • Longitude 18.273018
 • Address Špálova 450/19, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230636&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 40637/8-2749
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek