Kancelářská budova Černá perla

 • Description Výšková solitérní budova na obdélném půdorysu se zkosenými nárožími stojí na okraji čtvrtého obytného obvodu Poruby. Stavba je orientována delšími průčelími k východu a západu. Parter byl původně zčásti volný, v severní části se nachází vestibul. Fasády vyšších podlaží jsou tvořeny závěsovými stěnami, vyplněnými sériově řazenými obdélnými okny a parapety z opaxitového černého skla, z čehož se odvozuje název domu. Stavbě vévodí nástavba se střechou ve tvaru stlačeného V, přecházející do výrazné markýzy, vybíhající k jihu. Jeden z nejlepších ostravských příkladů bruselského stylu.
 • Year 1965–1967
 • Top 111 ano
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.836825
 • Longitude 18.173878
 • Address Slavíkova 1744/22, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek