Soubor obytných domů s domem Centrum v Ostravě-Porubě

 • Description V důsledku politických změn projekt stalinského výškového domu přepracován do podoby symetrického objektu moderních forem. Jeho pozice zvýrazněna přesahem nižších podlaží do náměstí a portikem, zdobeným figurativním reliéfem olomouckého sochaře Vladimíra Navrátila pod názvem „Kosmický věk“, reagujícím na poststalinské uvolnění odklonem od klasicizujícího kánonu socialistického realismu k volnějšímu výrazu bruselského stylu. Stavbu završuje plochá střecha se strojovnou výtahu, Střecha strojovny se zvednutými okraji představuje dobový ohlas asijské architektury.
 • Year 1956–1960
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Poruba
 • Latitude 49.830597
 • Longitude 18.169329
 • Address Alšovo nám. 691/4, 708 00 Ostrava-Poruba, Česko
 • foto: Roman Polášek