Důl Michal / Petr Cingr

 • Description Důl Michal byl založen roku 1845. Od roku 1946 nesl jméno Důl Petr Cingr podle známého horníka a politika, zastávajícího se práv horníků. Původní název se znovu začal užívat po roce 1989, kdy v areálu vzniklo Průmyslové muzeum. Jelikož nevykazovalo žádnou činnost, byl areál převeden do správy Národního památkového ústavu a zpřístupněn veřejnosti. V současnosti se zde nachází expozice povrchového zařízení kamenouhelného dolu a výstavní prostory. Dochovaná podoba areálu vznikla v rámci rozsáhlého projektu modernizace důlních závodů společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda. Projekt vlastní výstavby vznikal od roku 1911 a pracoval na něm architekt František Fiala, žák vídeňského architekta a profesora na tamní Akademii výtvarných umění Otto Wagnera. Počítalo se s tím, že na zdejší modernizované jámě se soustředí těžba z okolních šachet. Podobně jako u Dolu Hermenegilda (Zárubek), nacházejícího se ve Slezské Ostravě, navrhl F. Fiala propojení nové jednopatrové budovy administrativy a provozu s přízemní částí, určenou jako šatny a koupelny mužstva. V pojetí novostavby kombinoval režné cihelné zdivo s omítanými částmi průčelí, zdobenými pozdně secesním dekorem. Realizace probíhala od roku 1912. Celek dotváří hala strojovny i jámová budova, uhelné prádlo a další objekty, zčásti z ocelové příhradové konstrukce s cihelnými vyzdívkami. Důl byl tehdy cele elektrifikován, což zase souviselo s výstavbou centrální elektrárny uvedenou společností a s rozsáhlou elektrifikací těžby.
 • Year 1845, 1911–1915
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level národní kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.842205
 • Longitude 18.344767
 • Address Československé armády 413/95, 715 00 Ostrava-Michálkovice, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13059120&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 10372/8-3519
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek