Elektrárna koksovny Karolina a elektrocentrála III / Trojhalí

 • Description Takzvané Trojhalí představuje spojení dvou původně samostatných objektů. Architekt Josef Pleskot pojal konverzi těchto technických památek ve snaze vytvořit v Dvojhalí něco jako „kryté náměstí“ a v samostatné hale bývalé elektrárny sportoviště. Oba objekty přitom propojil vestavbou železobetonového suterénu, jenž vytvořil propojené zázemí obou staveb. Hala elektrárny bývalé koksovny zvané Karolina se vyznačuje obdélným půdorysem se sedlovou střechou a se středními rizality, zdůrazněnými trojúhelníkovými štíty. Fasády haly jsou členěny cihelnými lizénami a omítanými plochami zdiva. Střecha se vyznačuje ocelovým krovem a vnitřní dispozice má podobu jednolodního prostoru. Za touto menší obdélnou halou se nachází monumentální dvojhala Elektrocentrály III. Na robustní železobetonové podezdívce je umístěna subtilní ocelová, cihlou vyzdívaná nýtovaná železná konstrukce o dvou lodích s mansardovými střechami, opatřenými světlíky. Čelní průčelí jsou prolomena širokými a boční užšími okny s valenými záklenky. Mezilodní prostor rytmizují železné sloupy. Jedná se o jedinečný celek industriálních památek, pozůstatek velkého průmyslového areálu. Jeho hodnota spočívá i v konverzi staveb pro veřejné využití. Působivé prostory slouží k pořádání nejrůznějších výstav, společenských a sportovních akcí a jsou volně přístupné veřejnosti.
 • Year 1905, 1907, 1920, 2012–2014
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.828140
 • Longitude 18.287229
 • Address Trojhalí, K Trojhalí, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek