Stavoprojekt Ostrava

 • Description Projekční podniky se podílely výrazně na plánování bytové a další výstavby. Stavoprojekty v jednotlivých krajích navrhovaly hromadnou bytovou výstavbu a další součásti utváření měst a vesnic. V průběhu své existence si postupně budovaly patřičné administrativní objekty. V Ostravě na hranici mezi Mariánskými Horami a Moravskou Ostravou si ostravský Stavoprojekt vystavěl trojtraktově uspořádanou budovu s keramickým obkladem fasády na půdorysu přibližně ve tvaru V. Stavba nepředstavuje architektonicky nejvýraznější kancelářský dům v zástavbě třídy 28. října, ale ukazuje roli projekčních organizací v rámci administrativní struktury tehdejší společnosti. Výraz stavby je utvářen jednak keramickou fasádou a především opakující se strukturou průčelí, tvořených sériově řazenými typizovanými okny. Směrem do ulice Korunní se dům, ač solitérní v hl. průčelí, zařazuje jako řadová budova. Hlavní vchod uvozují dva figurální reliéfy od ostravského sochaře Karla Vávry.
 • Year 1957–1959, 1966–1967
 • Top 111 ne
 • Epoch 1951–1960
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.829448
 • Longitude 18.263110
 • Address 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Česko
 • foto: Roman Polášek