Důl Alexandr

 • Description Z trati vedoucí z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí je dobře patrné výrazné torzo Dolu Alexandr, které představuje příklad industriálního celku z období pozdního historismu. Důl postavila Severní dráha císaře Ferdinanda v letech 1896–1901 jako vzorový příklad jednotně pojaté architektury. Celek byl komponován na principu čestného dvora a orientován na uvedenou trať. Po stranách stojí historizující jámové budovy s těžními věžemi, uprostřed na nejvýznamnějším místě projektant situoval kotelnu s vertikálou v podobě cihelného komína. Zčásti se dochovaly historizující prvky a detaily, včetně lizén, říms a dalších prvků. K areálu patří i objekty kočárovny a podobně. V pozdějších obdobích byly prováděny různé utilitární úpravy a přestavby, včetně náhrady jedné z těžních věží za větší a novější věž. Těžba zde byla ukončena až v roce 1992, následovalo hledání nového vhodného využití. V současnosti probíhá postupná obnova areálu.
 • Year 1896–1901
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.813206
 • Longitude 18.297539
 • Address Lihovarská 642/16, Kunčičky, 718 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Česko
 • foto: Roman Polášek