Obytný dům Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppa

 • Description Dům představuje nejvýraznější ostravský příklad secese ovlivněné frankofonním art nouveau. Nárožní dvoupatrová stavba s dynamicky modelovanou mansardovou střechou zaujme bohatě zdobenou fasádou i siluetou. Do Nádražní ulice se obrací pětiosým průčelím a do Žerotínovy ulice průčelím o poměru 1+4+2 osy. Bohatý výzdobný systém je tvořen v úrovni přízemí rustikou, v patře rostlinnými šlahouny po stranách oken a kombinací hladké a strukturované omítky, v druhém patře v suprafenestrách květinami s emailovými terčíky. Segmentový štít s balkonem v bočním průčelí zvýrazňuje rizalit s hlavním vstupem k dvojramennému schodišti v zadním traktu. Obdobné prvky, motivy a detaily se objevují v případě nedaleké vily J. Eislera v Milíčově ulici, pocházející z téže doby.
 • Year 1903
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839029
 • Longitude 18.284208
 • Address Žerotínova 1230/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek