Hornický dům – Palác Elektra

 • Description Hornický dům vznikl jako centrum profesních organizací, zajišťujících sociální, zdravotní a právní aspekty pracovních podmínek horníků. Zdejší restaurační zařízení a zábavní podniky měly zajistit rentabilitu budovy. Původní návrh místních stavitelů Františka Koláře a Jana Rubého pražský architekt Alois Kubíček přepracoval v intencích nového klasicismu s interiéry v pojetí art déco. V křídle do Nádražní ulice se nacházela známá kavárna Elektra, která byla v pozměněném uspořádání v nedávných letech obnovena. Palác má podobu třípatrového domu na půdorysu ve tvaru U se zastavěným dvorem, který byl vyplněn sálem kina, nahrazeným v závěru 20. století kancelářemi. Do tří ulic se budova obrací devítiosými průčelími se shodnou kompozicí 1+7+1, tvořenou postranními jednoosými rizality s rovnou atikou a středními partiemi, zvýšenými nad korunní římsu vikýři v pultových střechách. Pětiosý portikus orientovaný do Umělecké ulice nechal A. Kubíček osadit čtveřicí alegorických soch jednotlivých hornických povolání (horník, koksař ad.) od ostravského sochaře Augustina Handzela.
 • Year 1923–1926
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834175
 • Longitude 18.287786
 • Address Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek