Okresní nemocenská pojišťovna

 • Description Několik zdravotnických zařízení vyrostlo v meziválečné době i v samotném centru Moravské Ostravy. Jedním z takových příkladů se stala Okresní nemocenská pojištovna. Je to třípatrová budova zčásti ze železobetonového skeletu na půdorysu nepravidelného U, ve dvoře s vestavěným cylindrickým vestibulem v úrovni přízemí. Do ulic se dům obrací průčelími se zvýrazněným parterem, uvozeným soklem a kordonovou římsou. Jistý tradicionalismus autor projektu projevil aplikací přízedních pilířů při členění hlavních průčelí, oddělujících jednotlivé okenní osy, což dalo budově do jisté míry klasicizující ráz. Fasády ukončuje průběžná jednoduchá korunní římsa. U nároží se nachází hlavní vchod a zaoblený přízemní přístavek se sklobetonovým oknem, dodávající jinak konvenčnímu řešení jistou dynamiku. Schodiště dvojramenné, hlavní vstup je umístěn v bočním rizalitu. Střídmé tvarosloví a vertikální kompozice objektu s obdélnými, vertikálně komponovanými okny se hlásí ještě ke klasicizujícímu purismu 20. let.
 • Year 1931–1933
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.842593
 • Longitude 18.288854
 • Address Sokolská tř. 1925/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek