Vila Hanse Ulricha / Klub Parník

 • Description Severovýchodně od centra Moravské Ostravy vznikala na sklonku 19. století enkláva vil honorace tehdejšího města. Patřil k ní i stavitel Hans Ulrich, který si zde postavil historizující vilu jako vizitku svého projekčního i stavebního umu. Dům současně spojoval bydlení s kancelářským zázemím stavební firmy samotného stavebníka v suterénu. Architektura třípodlažního domu na obdélném půdoryse s průčelími členěnými mělkými rizality a završenými polovalbovými štíty vnesla do vilové čtvrti tehdy aktuální tendence. Kombinace omítaných ploch, členěných pásovou rustikou, obkladu z cihelných tvarovek, imitace dřevěného hrázdění ve štítech s novobarokním detailem a s náznaky secesního rostlinného dekoru představuje dobově rozšířenou eklektickou směs pozdního historismu. V dispozici se střední širší chodbou v přízemí a na ni navazujícím dvojramenným schodištěm do obytného podkroví jako by se ostýchal projektant uplatnit výraznější prostorové koncepce a držel se ještě zásad historizujících vilových příkladů. V současnosti suterén slouží potřebám klubu Parník, který vznikl na základě projektu Milana Sýkorského v letech 1995–1996. V přízemí zase funguje galerie pod příznačným názvem Sokolská 26.
 • Year 1898–1899, 1995–1996
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839690
 • Longitude 18.292089
 • Address Sokolská tř. 175/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek