Obchodní dům ASO

 • Description K velkým obchodním domům v centru Moravské Ostravy přibyl na sklonku 30. let funkcionalistický obchodní dům olomoucké firmy Ander a syn, známý na Ostravsku pod firemní zkratkou ASO. Dům svou zaoblenou hmotou s výraznými okenními pásy a subtilními parapety dominuje nároží na křížení třídy 28. října a Sokolské třídy. Jedná se o pětipatrový dům s plochou střechou a ustupujícím horním patrem s terasou, tvořený železobetonovou skeletovou konstrukcí s výrazně proskleným průčelím. V návaznosti na sousední dům má zvýšenou štítovou zeď, zdobenou pravoúhlým rastrem. V parteru až někdy po druhé světové válce vzniklo podloubí s nově provedenými výkladci a vstupem. Dispozice odpovídala funkcionalistickým představám o volném půdorysu s dvojramenným schodištěm do patra. Interiér obchodního domu řešil roku 1937 známý pražský architekt Jan Gillar. Podle dochované dokumentace měly fungovat v interiéru pojízdné schody.
 • Year 1939
 • Top 111 ano
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836687
 • Longitude 18.293972
 • Address Sokolská tř. 267/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek