Hotel Garni / Royal / Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 • Description Třípatrový dvoukřídlý dům se zaobleným nárožím, zdůrazněným oplechovanou vížkou, vznikl jako hotelová stavba v intencích pozdní secese a je příznačný pro tvorbu Felixe Neumanna v uvedeném období. Průčelí domu jsou komponována podle rozvrhu nárožního členění domu v poměru 1+5+3+2+3+2+2 os a jsou zdůrazněna mělkými rizality s trojúhelníkovými převýšenými štíty. Parter, oddělený kordonovou římsou, se otevírá do ulic rozměrnými, valeně ukončenými okny a vchodem ve zkoseném nároží. Střední části fasád rytmizuje vysoký pilastrový řád, v rizalitech opatřený dekorativními a v ostatních částech římsovými hlavicemi. Poslední podlaží zdůrazňuje průběžná parapetní a korunní římsa, přičemž meziokenní plochy zdobí „textilní“, organicky zformovaný dekor. Dispozice se střední chodbou a dvojramenným schodištěm do dvora představuje dobově charakteristické řešení hotelových budov se sociálním zázemím pokojů na patře.
 • Year 1911, 1925
 • Top 111 ano
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836447
 • Longitude 18.290319
 • Address Reální 1476/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek