Nájemní dům v ulici 28. října 102/1

 • Description Třípatrový nájemní dům se zaobleným nárožím, akcentovaným věží kruhového půdorysu s oplechovanou helmicí. V přízemí je na nároží zapuštěný vstup s dvouramenným schodištěm do prostoru parteru, kde se nacházela kavárna U mostu. Průčelí jsou utvářena kombinací hladké omítky převážné části architektonických prvků a strukturované omítky fasádních ploch a některých dalších prvků. Výplně otvorů jsou však novodobé. Na nároží v přízemí sloupy s římsovými hlavicemi, v úrovni druhého patra arkýř s terasou. Průčelí směrem k řece Ostravici člení dva arkýře s terasami v patře s kovovým zábradlím, zakončené atikovými nástavci nad úrovní korunní římsy. Do třídy 28. října završuje průčelí segmentový štít se secesní výzdobou. Dům je příkladem doznívání vegetabilní secese, patrné v drobných reliéfech parapetů, v kombinaci s převažujícími formami geometrické secese.
 • Year 1910
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837109
 • Longitude 18.295618
 • Address 28. října 102/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13065966&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 12189/8-3243
 • foto: Roman Polášek