Kostel sv. Bartoloměje

 • Description Kaple sv. Bartoloměje byla údajně založena již v roce 1443 poblíž brodu přes řeku Odru. Koncem 16. století však byla původní stavba zbořena a na jejím místě vznikla kaple nová. K ní byla koncem 18. století přistavěna mírně obdélná plochostropá loď a kaple se stala sakristií nového kostela. Hlavní průčelí nynějšího kostela má podobu stěny se vstupem a jedním oknem, završené trojúhelníkovým štítem s oknem ve tvaru volského oka. Průčelí je rytmizováno lizénovými rámci a profilovanou korunní římsou. Vchod i okna s valenými záklenky. Pětiboký plochostropý presbytář s opěráky završen zvalbenou střechou se sanktusníkem. „Na samotě“ uprostřed velkoměsta dochovaný, klasicistně s prvky doznívajícího baroka přestavěný venkovský kostelík se starším jádrem reprezentuje „venkovský“ unikát uprostřed velkoměsta.
 • Year od 16. století
 • Top 111 ne
 • Epoch 16. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.814390
 • Longitude 18.225103
 • Address U Hrůbků 95, 709 00 Ostrava-Nová Ves, Česko
 • foto: Roman Polášek